Begeleiding

Individueel

Individuele begeleiding bij EUS is gericht op ondersteuning bij de uitvoering van diverse taken die als lastig worden ervaren. Denk aan het weer structuur krijgen in je leven, het krijgen van ondersteuning bij contacten met gemeentes en/of andere instanties. Deze begeleiding is gericht vergroten van jouw zelfredzaamheid in de maatschappij. Uiteindelijk zal je in staat zijn dit zelfstandig te kunnen doen.

Groepen

De begeleiding voor groepen door EUS is er voornamelijk voor groepen die kortdurende begeleiding nodig hebben. Denk aan groepen die gezamenlijk een werkstraf moeten uitvoeren. Of aan groepen die een ervaren begeleider als extra ondersteuning nodig hebben voor een dagje weg. De ervaring van de medewerkers van EUS Training en Begeleiding maken dat iedere specifieke doelgroep bediend kan worden.